Bouwtekening Eekwerdlaan, Bolsward

Als bouwkundig tekenaar krijg ik te maken met een scala aan projecten. Eén ervan betreft de Eekwerdlaan in Bolsward. De opdrachtgever vroeg een bouwtekening aan voor de aanbouw van een serre. Het ging bij dit project niet alleen om het uitwerken van de esthetische visie van de klant. De realisatie van de structuur, conform de regelgeving van de gemeente Bolsward, vormde ook een cruciaal onderdeel van de opdracht.

De serre, met een afmeting van 5 bij 3 meter, vereiste nauwkeurige technische specificaties voor de raampartijen, deurplaatsing en fundering. Bij het maken van de bouwaanvraagtekeningen was het van essentieel belang om alle details nauwkeurig te correleren met de geldende bouwvoorschriften.

De aanvraagprocedure in Bolsward verschilt van andere gemeenten. Nadat de bouwtekeningen waren goedgekeurd, moesten er enkele wijzigingen worden aangebracht vanwege aanvullende voorschriften van de gemeente. Deze knelpunten werden echter soepel opgelost dankzij een open dialoog met de desbetreffende autoriteiten, en resulterend in een succesvol, goedgekeurd bouwplan.

Splitsingstekening Nieuwmarkt, Bolsward

Op de Nieuwmarkt in Bolsward werden we ingeschakeld voor een andere uitdaging: het maken van een splitsingstekening. De klant, een vastgoedinvesteerder, wilde een monumentaal pand opdelen in afzonderlijke appartementen.

Hierbij waren de verhoudingen en afmetingen binnen het pand, verdeeld over meerdere verdiepingen, cruciaal. De tekeningen moesten exact voldoen aan de desbetreffende richtlijnen voor het splitsen van vastgoed. Daarnaast was rekening houden met de historische waarde van het pand en de daarvoor geldende regelgeving van belang.

In overleg met de gemeente Bolsward dienden we de benodigde aanvraag voor het splitsen van het pand in. Na een gedetailleerde controle en overleg met diverse afdelingen, werd vergunning verleend voor de aangevraagde splitsing. De kadastrale splitsingstekening werd na goedkeuring bij het kadaster ingediend.

Dakkapelbouw Sophiaplein, Bolsward

Eén van onze meest uitdagende projecten was de bouw van een dakkapel op het Sophiaplein in Bolsward. Dit project omvatte niet alleen een technische uitwerking van de bouwtekening, maar vereiste ook een zorgvuldige coordinatie met de klant en de gemeente voor eventuele vergunningsaanvragen.

De dakkapel, 3 meter breed, moest naadloos integreren in het bestaande dakprofiel. Het project heeft een klassieke uitstraling gekregen met moderne bouwelementen voor duurzaamheid en efficiëntie.

Om potentiële problemen met de vergunningaanvraag te voorkomen, werd er nauw samengewerkt met de gemeente Bolsward. De aangeleverde schaaltekeningen en ontwerpen werden herzien en aangepast waar nodig. Uiteindelijk resulteerde dit in een vlotte vergunningaanvraag en een prachtige dakkapel voor de klant.

Zorgvuldige planning, nauwkeurig tekenwerk, en gedegen kennis van lokale bouwvoorschriften zijn cruciaal voor het succes van elk bouwproject. Het respecteren van deze principes garandeert dat elk project, ongeacht de aard of locatie – Bolsward of elders – een soepel traject kan doorlopen van ontwerp tot realisatie.

 

Aanvraag

OFFERTE AANVRAAG

Hier kunt u een foto meesturen van de situatie.